Algemene voorwaarden


1.0 Algemeen 


De auteursrechten van de foto’s berusten op de fotografe. De fotografe blijft te allen tijde eigenaar van de foto’s. 

De klant geeft Life story by Lesley toestemming om de foto’s te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden zoals social media en drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding. 

Indien de klant niet wil dat de foto’s van hem/haar gebruikt worden voor hierboven genoemde doeleinden, dan dient de klant dit voor de fotoshoot via de mail kenbaar te maken. 


1.1 Fotoshoot 


Life story by Lesley kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotoshoot op locatie. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotografe. 


1.2 Foto’s 


Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze zijn gemaakt door de fotografe.

Het is niet toegestaan de foto’s die uiteindelijk niet gekozen zijn uit de galerij, met watermerk af te snijden en te gebruiken voor social media of wat voor doeleinden ook. 

De fotografe zal de opdracht uitvoeren in haar persoonlijke stijl en kwaliteit. De RAW-bestanden worden niet vrijgegeven. 

Life story by Lesley stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotografe vallen. 

De klant is zelf verantwoordelijk om een back-up te maken van de aangeleverde bestanden. Niet gebruikt materiaal is later niet opeisbaar of opvraagbaar.


2.0 Prijzen en betaling 


Alle prijzen die Life story by Lesley hanteert zijn in euro’s, vrijgesteld van BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals reiskosten. 

De digitale bestanden worden afgeleverd na betaling middels een factuur. Nadat de factuur voldaan is staat de datum vast.


3.0 Privacy 


Life story by Lesley zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mail) openbaar maken of doorgeven aan derden. 

Life story by Lesley zal de digitale bestanden van de fotoshoot na 8 maanden uit haar opslag verwijderen. 


4.0 Annulering 


Bij annulering moet de fotoshoot minimaal 72 uur van te voren, met een geldige reden, worden afgezegd, anders worden de volledige kosten in rekening gebracht wegens misgelopen van inkomsten. 

Annulering kan enkel schriftelijk via de mail doorgegeven worden. 


5.0 Gegevens van fotograaf 


fotografie@lifestorybylesley 

Kvk nummer: 76945057 

Bij het boeken van een fotoshoot bij Life story by Lesley gaat de klant automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.